ab Ausgabe 1/2019
50,00 €
ab Ausgabe 2/2019
25,00 €
ab Ausgabe 3/2019
25,00 €
ab Ausgabe 4/2019
25,00 €
ab Ausgabe 1/2020
25,00 €
ab Ausgabe 1/2018
75,00 €
ab aktueller Ausgabe
25,00 €

Seiten

Titel pro Seite

12 24 48